ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Ο ήλιος έχει την ικανότητα να θερμαίνει υπερβολικά οποιοδήποτε χώρο με μεγάλα ανοίγματα. Η ποσότητα της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας εξαρτάται άμεσα από τον προσανατολισμό του ανοίγματος. Όλη αυτή η ακτινοβολία διαχέεται σε τοίχους, δάπεδα και έπιπλα, τα οποία απορροφούν μέρος της και ανεβάζουν θερμοκρασία.

Με αυτό τον τρόπο λειτουργεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Για την αποφυγή αυτού του φαινομένου δημιουργήθηκαν οι ενεργειακοί υαλοπίνακες μαλακής επίστρωσης 3ης γενιάς 2 και 4 εποχών αντίστοιχα με τις απαιτήσεις του χώρου. Αυτός ο τύπος υαλοπινάκων έχει επίστρωση μικροσκοπικών μεταλλικών οξειδίων στη μία του πλευρά. Η επίστρωση αυτή δεν επιτρέπει την μεταφορά θερμότητας από τον εσωτερικό χώρο του σπιτιού στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο ή και αντίστροφα.

Σχέση ενεργειακού υαλοπίνακα με ζεστό κλίμα

 • Αντανακλά το υπέρυθρο φως του ηλίου (θερμότητα) και μειώνει το κόστος ψύξης
 • Επιτρέπει τη διέλευση μόνο στο ορατό φως

Σχέση ενεργειακού υαλοπίνακα με ψυχρό κλίμα

 • Δρα σαν ασπίδα στη θερμότητα που προσπαθεί να διαφύγει από τον εσωτερικό χώρο και μειώνει το κόστος θέρμανσης
 • Μεγιστοποιεί την ευεργετική ενέργεια του ηλίου

Συνολικά οφέλη του ενεργειακού υαλοπίνακα :

 • Αποδοτικότερη θερμομόνωση τον χειμώνα
 • Ευκολότερη ψύξη το καλοκαίρι
 • Προσφέρει τη χαμηλότερη απόδοση θερμομόνωσης U value 1,0
 • Μείωση του ετησίου κόστους θέρμανσης και ψύξης έως και 35%
 • Υψηλή μετάδοση ορατού φως
 • Μείωση έως και 70% της εισερχόμενης υπεριώδους ακτινοβολίας που φθείρει τα αντικείμενα

Υπάρχουν τρεις συντελεστές που καθορίζουν με επαρκή ακρίβεια την ενεργειακή συμπεριφορά/επίδοση μιας υάλωσης :

 • Συντελεστής Φωτοπερατότητας ή Light transmission (LT): Aυτός είναι ο συντελεστής ο οποίος εκφράζει το ποσοστό της φωτεινής ενέργειας (το ορατό κομμάτι του συνολικού φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας)του ηλίου που διέρχεται από την υάλωση σε σχέση με την συνολικά εκπεμπόμενη
 • Συντελεστής Θερμοπερατότητας ή συντελεστής Κ ,(U–Value): O συντελεστής αυτός εκφράζει την ισχύ που πρέπει να καταβάλει κάποιος ώστε να αναπληρώσει τις θερμικές απώλειες για κάθε τετραγωνικό μέτρου άλωσης και για κάθε βαθμό διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που θέλει να διατηρήσει (watt/m2*Co).
 • Ηλιακός συντελεστής(g – Value) ή SolarFactor (SF): α. Ο συντελεστής αυτός μας δίνει το μέτρο του φαινομένου του θερμοκηπίου που θα πρέπει να αναμένουμε από μια υάλωση. Εκφράζει δηλαδή , το ποσοστό της συνολικά προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας που τελικά θα διέλθει δια μέσου της υάλωσης στον εσωτερικό χώρο.

2 ΕΠΟΧΩΝ

Οι ενεργειακοί υαλοπίνακες 2 εποχών τεχνικά έχουν αρκετά μεγαλύτερο ηλιακό συντελεστή (g- Value) από τους αντίστοιχους 4 εποχών. Συνεπώς η εφαρμογή τους προκρίνεται για περιοχές όπου τα κτίρια έχουν μεγάλα θερμικά φορτία , καθώς ωφελούνται από το μεγαλύτερο ποσοστό θερμικής ηλιακής ακτινοβολίας που διέρχεται μέσα από τους υαλοπίνακες

Πάχη τζαμιών: 4 mm,6 mm, triplex (4+4) καθώς και άλλα διαθέσιμα πάχη κατόπιν παραγγελίας.

4 ΕΠΟΧΩΝ

Οι ενεργειακοί υαλοπίνακες 4 εποχών τεχνικά έχουν αρκετά μικρό ποσοστό ηλιακού συντελεστή (g- Value), γεγονός που σημαίνει ότι ανακόπτουν σημαντικό τμήμα της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας προς το εσωτερικό των κτιρίων.

Η εφαρμογή τους λοιπόν έχει νόημα για περιοχές όπου τα κτίρια έχουν μεγάλες ανάγκες δροσισμού, καθώς ο ήλιος που προσπίπτει πάνω στα ανοίγματα τους, τα διαπερνά και θερμαίνει το εσωτερικό τους.

Πάχη τζαμιών: 4 mm ,6 mm, triplex (4+4) καθώς και άλλα διαθέσιμα πάχη κατόπιν παραγγελίας.