ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Οι σύγχρονες τάσεις στον αρχιτεκτονικό και βιομηχανικό σχεδιασμό επιβάλουν την χρήση καμπύλων επιφανειών, αποσκοπώντας στην αισθητική αλλά και λειτουργική αναβάθμιση των κατασκευών.

Έτσι, η ζήτηση για υαλοπίνακες οι οποίοι μορφοποιούνται σε μη επίπεδες επιφάνειες είναι διαρκώς αυξανόμενη.

Επενδύοντας διαρκώς σε νέες τεχνολογίες, μπορούν να παραχθούν καμπύλα / κουρμπαριστά τζάμια σε μία πληθώρα σχημάτων, συνθέσεων και διαστάσεων, με απόλυτη γεωμετρική ακρίβεια και αισθητική τελειότητα.