Αυτόματες γυάλινες πόρτες | Χειροκίνητες | Φυσαρμόνικες | Περιστρεφόμενες

Αυτόματες γιάλινες πόρτες | Χειροκίνητες | Φυσαρμόνικες | Περιστρεφόμενες Μία αυτόματη γιάλινη πόρτα μπορεί να δώσει καινούργια ζωή σε έναν χώρο . Οι αυτόματες πόρτες δε σχετίζονται μόνο με την πρόσβαση σε ένα χώρο: αποτελούν και σημαντικό στοιχείο της όλης εικόνας και του «χαρακτήρα» του. Οι περιστρεφόμενες πόρτες ήταν οι τέλειοι ανεμοφράκτες έως το 1970.…