Ολοκληρωμένες Λύσεις για ξενοδοχεία

Το Design στα ξενοδοχεία έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Σαφές δείγμα αποτελούν τα διεθνή πολυεθνικά Brand ξενοδοχείων που έχουν φτάσει το σχεδιασμό σε πολύ υψηλό επίπεδο, προσέχοντας σχεδιαστικά λεπτομέρειες που φτάνουν μέχρι τα πόμολα της πόρτας και τον έλεγχο ακόμα και της ατμόσφαιρας στο ξενοδοχείο τους αλλά και ειδικά gadget στα spa και τα μπάνια…